L’estructura modular Integral del Ascensor té com a propòsit oferir una solució senzilla, ràpida i pràctica en la instal·lació de qualsevol tipus d’elevador a edificis existents sense espai per a l’ascensor i per a edificis de nova construcció als quals no es preveu habilitar un espai d’obra.

Les línies clares, l’adaptabilitat del disseny i les infinites possibilitats dels acabats permeten que l’estructura s’integri perfectament a qualsevol edifici, tant a interiors com a exteriors.

Les estructures Integral del Ascensor estan preparades per instal·lar-se en espais d’interior d’obra, a l’aire lliure i a ambient salí.

L’estructura Integral del Ascensor és autoportant i no requereix de fixacions addicionals a l’edifici que poguessin afectar l’estètica de l’entorn.