Li recordem que als ascensors unifamiliars és obligatori tenir un contracte de manteniment actiu amb una empresa mantenidora d’ascensors. A més per poder registrar l’ascensor al RAE aquest contracte resulta imprescindible.

A Integral del Ascensor disposem de tècnics especialitzats en tot tipus d’ascensors unifamiliars.

Realitzarem una visita preventiva i de manteniment de forma trimestral perquè el seu ascensor compleixi amb totes les mesures de Seguretat i comoditat que necessita.