Plataformes, muntacàrregues, muntacotxes i escales mecàniques.

Les empreses industrials, magatzems i garatges necessiten solucions específiques i tècniques, que puguin suportar grans càrregues.
La nostra gamma de plataformes és àmplia i segura. Inclou des dels muntacotxes per a obra nova, amb espais reduïts i plataforma giratòria, a muntacàrregues per a mercaderies a tot tipus d’indústria i muntaplats.