Manteniment unifamiliar

Li recordem que als ascensors unifamiliars és obligatori tenir un contracte de manteniment actiu amb una empresa mantenidora d’ascensors. A més per a poder registrar l’ascensor en el RAE aquest contracto resulta imprescindible.

En Integral de l’ascensor disposem de tècnics especialitzats en tota mena d’ascensors unifamiliars.

Realitzarem una visita preventiva i de manteniment de manera trimestral perquè el seu ascensor compleixi amb totes les mesures de Seguretat i comoditat que necessita.

Independentment de la marca del seu ascensor, tipus d’edifici o tecnologia podem oferir-li la millor solució.

Comments are closed.