L’estructura modular Integral de l’Ascensor té com a propòsit, oferir una solució senzilla, ràpida i pràctica en la instal·lació de qualsevol mena d’elevador en edificis existents sense buit per a ascensor i per a edificis de nova construcció en els quals no es preveu habilitar un buit d’obra.

Les línies clares, l’adaptabilitat del disseny i les infinites possibilitats dels acabats permeten que l’estructura s’integri perfectament en qualsevol edifici, tant en interiors com en exteriors.

Les estructures Integral de l’Ascensor estan preparades per a instal·lar-se en buit d’interior d’obra, per a intempèrie i per a ambient salí.

L’estructura Integral de l’Ascensor és autoportant i no requereix fixacions addicionals a l’edifici que poguessin afectar l’estètica de l’entorn.

Comments are closed.